สำนักงานจัดหางานแพร่ เปิด สาขาวังชิ้น ติดต่อที่ สนง.เทศบาลตำบลวังชิ้น (27 ก.ย. 2560)    อ่าน 4066  ตอบ 18  
ประชาสัมพันธ์เปิดติวเตรียมตัวสอบภาค ก. ท้องถิ่น ปี 2560!! (5 ส.ค. 2560)    อ่าน 81  ตอบ 0  
บ.เอนนี่แวร์ ทูโก ต้องการรับสมัครคนถ่ายรูปตรวจสภาพรถ ใน อ.วังชิ้นครับ (14 พ.ย. 2559)    อ่าน 223  ตอบ 0  
ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดแพร่ ด้วยครับ (7 มิ.ย. 2559)    อ่าน 253  ตอบ 0  
ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดแพร่ ด้วยครับ (29 พ.ค. 2559)    อ่าน 262  ตอบ 0  
เผาขยะในชุมชนนาใหม่ (27 ต.ค. 2558)    อ่าน 485  ตอบ 0  
ฝากเพจด้วยน่ะค่ะ (23 ก.ค. 2558)    อ่าน 645  ตอบ 0  
สอบถามตำแหน่งว่าง (21 ก.ค. 2558)    อ่าน 596  ตอบ 0  
ทำไมรถ บขส.ไม่จอดที่สถานีจอด "ลานคนวัง" (13 ม.ค. 2558)    อ่าน 684  ตอบ 1  
ปิดหูปิดตา (4 ส.ค. 2557)    อ่าน 828  ตอบ 0  
ความรับผิดชอบ (16 เม.ย. 2557)    อ่าน 787  ตอบ 0  
งานแข่งเรือมีถึงวันที่เท่าไร (18 พ.ย. 2556)    อ่าน 776  ตอบ 0  
โอนย้าย (1 พ.ย. 2556)    อ่าน 2317  ตอบ 9  
คนงาน (1 พ.ย. 2556)    อ่าน 973  ตอบ 3  
ร้าน เพื่อนดีไซน์ ทำป้ายไวนิล (29 ต.ค. 2556)    อ่าน 1055  ตอบ 0  
 
ทต.บ้านถิ่น IQ (21 ก.พ. 2561)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.เหมืองหม้อ สอยถาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ (19 ก.พ. 2561)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.น้ำชำ ขอทราบข้อมูล (18 ก.พ. 2561)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.บ้านกลาง อบต.บ้านกลาง รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษามั้ยครับ (15 ก.พ. 2561)    อ่าน 1606  ตอบ 2
ทต.ช่อแฮ ป.โท (15 ก.พ. 2561)    อ่าน 49  ตอบ 0
อบต.กาญจนา รับเงินเบี้ยยังชีพแทน (9 ก.พ. 2561)    อ่าน 18  ตอบ 0
อบต.น้ำเลา เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขา (31 ม.ค. 2561)    อ่าน 28  ตอบ 0
อบต.กาญจนา  สอบถามเรื่องการขอรับเงินเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปี 2561 (24 ม.ค. 2561)    อ่าน 47  ตอบ 1
ทต.ร้องกวาง ต้องการข้อมูลการเสียภาษีที่ดิน ของนส -3 ก (23 ม.ค. 2561)    อ่าน 31  ตอบ 1
อบต.หัวทุ่ง เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขา (13 ม.ค. 2561)    อ่าน 38  ตอบ 0
ทต.ร้องกวาง เรียน ป.โท (10 ม.ค. 2561)    อ่าน 49  ตอบ 0
ทต.แม่ลานนา เรียน ป.โท (10 ม.ค. 2561)    อ่าน 22  ตอบ 0
ทต.แม่ปาน เรียน ป.โท (10 ม.ค. 2561)    อ่าน 41  ตอบ 0
ทต.แม่จั๊วะ เรียน ป.โท (10 ม.ค. 2561)    อ่าน 38  ตอบ 0
ทต.แม่คำมี เรียน ป.โท (10 ม.ค. 2561)    อ่าน 45  ตอบ 0
 
 
อบต.แดนชุมพล ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกและวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างรางรินส่ง [ 20 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ตำหนักธรรม ประกาศการจัดซื้อที่ดินสำหรับจัดทำบ่อขยะตำบลตำหนักธรรม [ 20 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.ร้องกวาง ตารางแสดงวงเงิน แบบสรุปราคากลาง แบบ ปร.4-6 โครงการ เจาะบ่อ บาดาล ขนาด 6 นิ้ว ควา [ 20 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 2 
 
 
  คุณอยากให้ ทต.วังชิ้น พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
  ขั้นตอนการให้บริการ
  สวัสดิการประชาชน
เริ่มนับ วันที่ 20 พ.ค. 2554

 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาบุคคลซึ่งมีวุฒิการศึกษา วิชาเอกคอมพิวเตอร [ 20 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 2 
ประกาศรับสมัครสรรหาคคลซึ่งมีคุณวุฒิการศึกษา วิชาเอกคอมพิวเตอร์ ตำหน่งครูคอมพิวเต [ 13 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 12 
รับสมัครสรรหาบุคคลซึ่งมีคุณวุฒิการศึกษา วิชาเอกคอมพิวเตอร์ ตำหน่งครูคอมพิวเตอร์ [ 8 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 73 

ผลิตภัณฑ์เถาวัลย์

ศาลเจ้าพ่อวัวผาเลีย

 
แจ้งเลื่อนวันสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว477  [ 19 ก.พ. 2561 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมพัฒนาความร่วมมือในการสนับสนุนการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว486  [ 19 ก.พ. 2561 ]
การอบรมสัมมนาชี้แจงทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 ด่วนมาก กพส. มท 0810.7/ว472  [ 19 ก.พ. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 3-7 สน.บถ. มท 0809.4/ว497 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.พ. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 3-รุ่นที่ 7 สน.บถ. มท 0809.4/ว480 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.พ. 2561 ]
ขอเชิญร่วมงาน (เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.2/ว485  [ 19 ก.พ. 2561 ]
ขอรับการสนับสนุนข้อมูลจัดทำสรุปผลการปฏิบัติงาน ศมบ. วงรอบ 6 เดือน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว587  [ 19 ก.พ. 2561 ]
ตรวจสอบข้อมูลจำนวนชุมชนในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว471  [ 19 ก.พ. 2561 ]
การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว458 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ก.พ. 2561 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว457  [ 16 ก.พ. 2561 ]
การสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดระบบการอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่จังหวัด กพส. มท 0810.7/ว453  [ 15 ก.พ. 2561 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขั้นตอนการคัดลอกข้อมูลที่ดินการสำรวจข้อมูลภาคสนาม การจัดทำแผนที่ภาษี และการบันทึกข้อมูลภาคสนามลงโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว447  [ 15 ก.พ. 2561 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 1/2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว448 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.พ. 2561 ]
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดวิธีการร่อนแร่ หลักเกณฑ์ และวิธีการ การแจ้งและรับแจ้งการร่อนแร่ พ.ศ.2560 กพส. มท 0810.5/ว437  [ 15 ก.พ. 2561 ]
การรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2561 ด่วนมาก กศ. มท 0816.5/ว449  [ 15 ก.พ. 2561 ]
แก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความรู้ความสามารถ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว24  [ 15 ก.พ. 2561 ]
เร่งรัดการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามตัวชี้วัดมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว435  [ 15 ก.พ. 2561 ]
ทุนฝึกอบรมของศูนย์ซีมีโอเรคแซม ประจำปี 2561-2562 ประเทศมาเลเซีย กศ. มท 0816.3/ว429  [ 14 ก.พ. 2561 ]
โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2561 กศ. มท 0816.3/ว438  [ 14 ก.พ. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2560 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว439  [ 14 ก.พ. 2561 ]
ประชาสัมพันธ์บัญชีรายชื่อโครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 ด่วนมาก กศ. มท 0816.5/ว443 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.พ. 2561 ]
ประกาศเกณฑ์การให้คะแนนประวัติการรับราชการ สน.บถ. มท 0809.2/ว23  [ 14 ก.พ. 2561 ]
การตรวจสอบรายชื่อนักเรียน และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว426 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 13 ก.พ. 2561 ]
แนวทางการดำเนินการเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1  [ 13 ก.พ. 2561 ]
เร่งรัดติิดตามผลการดำเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) สน.คท. มท 0808.3/ว2  [ 13 ก.พ. 2561 ]
[พร0023.3/ว683] แผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร  [ 19 ก.พ. 2561 ]     
[พร002..5/ว674] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอ [ 16 ก.พ. 2561 ]     
[พร0023.5/ว57] สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ได้แจ้งรายละเอียดการจัดเก็บและนำส่ [ 16 ก.พ. 2561 ]     
[พร0023.5/ว672] แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ [ 16 ก.พ. 2561 ]     
[พร0023.3/ว56] แจ้งกำหนดการจัดทำโครงการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภ [ 16 ก.พ. 2561 ]     
[พร0023.3/ว669] การดำเนินการแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด [ 16 ก.พ. 2561 ]     
[พร0023.2/ว653] การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรั [ 15 ก.พ. 2561 ]     
[พร0023.3/ว657] แนวทางการพัฒนายกระดับตลาดให้มีมาตรฐาน สะอาด และปลอดภัย [ 15 ก.พ. 2561 ]     
[พร0023.5/ว55] แจ้งโอนเงิน อปท. [ 15 ก.พ. 2561 ]     
[พร0023.3/ว54] แจ้งแนวทางดำเนินการสอบการประเมินความสามารถ ด้านการอ่านของนั [ 14 ก.พ. 2561 ]   
[พร0023.1/ว630] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดงาน "อุ่นไอรัก คลายควมหนาว [ 14 ก.พ. 2561 ]   
[พร0023.4/ว634] แจ้งกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำข้อสรุปสาระสำคัญแห่งสัญ [ 14 ก.พ. 2561 ]   
[พร0023.4/ว623] เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินตามแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขอองค์กรป [ 14 ก.พ. 2561 ]   
[พร0023.3/ว602] โครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย [ 13 ก.พ. 2561 ]   
[พร0023.3/ว590] ประเมินโครงการ "โรงเรียนท้องถิ่น" [ 12 ก.พ. 2561 ]   
[พร0023.3/ว591] การจัดเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อจัดทำระบบแผนที่ [ 12 ก.พ. 2561 ]   
[พร0023.2/ว2233] การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร [ 9 ก.พ. 2561 ]   
[พร0023.3/ว3910] แจ้งจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป ประกันรายได้ผู้สูงอายุ งวด 4 [ 4 ต.ค. 2559 ]   
[พร0023.3/ว3744] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักปร [ 28 ก.ย. 2560 ]   
[พร0023.2/ว580] แจ้งผลสัมฤทธิ์การพัฒนาข้าราชการครู ฯ [ 9 ก.พ. 2561 ]   

 
 
 
 
   
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © สำนักงานเทศบาลตำบลวังชิ้น เลขที่ 1 หมู่ที่ 10 ตำบลวังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
โทรศัพท์ : 054-589116 โทรสาร : 054-589-258
จำนวนผู้เข้าชม 2,136,484 เริ่มนับ 20 พ.ค. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.