หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 ก.ค. 2562 ]



จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ฝาตะแกรงเหล็ก หมู่ ๑๐ ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2562 ]



จ้างเหมาออกแบบโครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมสวนหย่อม (Adjust the Landscape and gardens) เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ค. 2562 ]



จ้างรื้อถอนโครงสร้างอาคารสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2562 ]



จ้างฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2562 ]



ซื้อจัดซื้อชุดตู้ควบคุมระบบมอเตอร์ปั๊มน้ำประปาหอถังสูง ระบบไฟ 3 เฟส จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2562 ]



ซื้ออ่างลวกสุกร ระบบใช้แกีส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2561 ]



ซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษขนาดเอ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2561 ]

  (1)