หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 ก.ค. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมแซมทำนบกระสอบทรายกั้นลำน้ำยมในช่วงฤดูแล้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 เริ่มจากบ้านนายประเสริฐ วิใจยา ถึงบ้านนายวิทวัธ วิใจยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น ๆ ปั๊มหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์อื่น ๆ (ฟุตวาล์ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น ๆ ปั๊มหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 ก.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ฝาตะแกรงเหล็ก หมู่ ๑๐ ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2562 ]จ้างเหมาออกแบบโครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมสวนหย่อม (Adjust the Landscape and gardens) เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ค. 2562 ]จ้างรื้อถอนโครงสร้างอาคารสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2562 ]

  (1)     2