หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ผู้บริหารเทศบาลตำบลวังชิ้น
สำนักงานเทศบาลตำบลวังชิ้น
นายสุพจน์ ยานะผูก
นายกเทศมนตรีตำบลวังชิ้น
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลวังชิ้น
เป็นเมืองน่าอยู่ คุณภาพชีวิตดี
สิ่งแวดล้อมงามตา ประชาชนมีส่วนร่วม
คำขวัญเทศบาลตำบลวังชิ้น
วัดบางสนุก
'' ผาวัวเลียคือตำนาน ส้มเขียวหวานวังชิ้น
ถิ่นแข่งเรือพาย หลากหลายธรรมชาติ
พระธาตุพระพิมพ์คู่เมือง ลือเลื่องเถาวัลย์ ''
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน
งานฝีมือคุณภาพดีจากประชากร
ในตำบลวังชิ้น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังชิ้น
WANGCHIN MUNICIPALITY
1
2
3
4
5

 
 


นามสกุลของบุคคลในอำเภอวังชิ้น นามสกุลคำแสน มีไหมครับ (19 ต.ค. 2563)    อ่าน 1477  ตอบ 2  
วังจิ้นบ้านเฮามีฮับสมัครงานอะหยังผ่องเหนอ (22 ก.ย. 2563)    อ่าน 1176  ตอบ 1  
ว่าง (4 มิ.ย. 2563)    อ่าน 23  ตอบ 0  
ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (19 พ.ค. 2563)    อ่าน 35  ตอบ 0  
ฝาท่อนะบายน้ำเสียชำรุด (26 ก.ย. 2562)    อ่าน 106  ตอบ 0  
ประกาศเทศบาลตำบลวังชิ้น (12 ก.พ. 2562)    อ่าน 1351  ตอบ 0  
รับโอน(ย้าย) (11 ก.พ. 2562)    อ่าน 648  ตอบ 0  
ประชาสัมพันธ์เปิดติวเตรียมตัวสอบภาค ก. ท้องถิ่น ปี 2560!! (5 ส.ค. 2560)    อ่าน 793  ตอบ 0  
บ.เอนนี่แวร์ ทูโก ต้องการรับสมัครคนถ่ายรูปตรวจสภาพรถ ใน อ.วังชิ้นครับ (14 พ.ย. 2559)    อ่าน 955  ตอบ 0  
เผาขยะในชุมชนนาใหม่ (27 ต.ค. 2558)    อ่าน 1032  ตอบ 0  
ฝากเพจด้วยน่ะค่ะ (23 ก.ค. 2558)    อ่าน 1135  ตอบ 0  
สอบถามตำแหน่งว่าง (21 ก.ค. 2558)    อ่าน 1059  ตอบ 0  
ทำไมรถ บขส.ไม่จอดที่สถานีจอด "ลานคนวัง" (13 ม.ค. 2558)    อ่าน 1242  ตอบ 1  
ความรับผิดชอบ (16 เม.ย. 2557)    อ่าน 1345  ตอบ 0  
งานแข่งเรือมีถึงวันที่เท่าไร (18 พ.ย. 2556)    อ่าน 1181  ตอบ 0  
 
 
ทต.บ้านถิ่น [ 30 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.บ้านถิ่น ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตร กระบอกสู [ 30 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.ช่อแฮ ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซมแลัเปลี่ยนอะไหล่รถจักรยาน ทะเบียน กวร-928 พร จำนว [ 30 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่เกิ๋ง โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.แม่เกิ๋ง วารสารการศึกษาประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
 
 
  คุณอยากให้ ทต.วังชิ้น พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
  ขั้นตอนการให้บริการ
  สวัสดิการประชาชน
เริ่มนับ วันที่ 20 พ.ค. 2554

 
ประกาศเทศบาลตำบลวังชิ้น เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอืน เพ [ 21 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 61 
แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว พ.ศ.2564-2566 [ 16 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 12 
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2564 [ 16 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 7 


ผลิตภัณฑ์เถาวัลย์
 


จ้างงานปรับปรุงพื้น คสล. อาคารสนามเด็กเล่น สนามเด็ [ 10 ก.ย. 2563 ]จ้างก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินเชื่อมต่ออาคาร โดยวิธ [ 10 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2563 ]วัดบางสนุก

 
มอบหมายผู้ประสานงานศูนย์เฉพาะกิจเพื่อประสานงานและสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว3363  [ 30 ต.ค. 2563 ]
การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3358  [ 30 ต.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 เพิ่มเติม (เดือนพฤศจิกายน 2563) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3317 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ต.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 เพิ่มเติม (เดือนพฤศจิกายน 2563) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3316 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ต.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/19750-19825 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ต.ค. 2563 ]