หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
รายงานคำสั่งบรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาล [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
รายงานการย้ายพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติ [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
รายงานการย้ายพนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหาร [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
รายงานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
  (1)     2