หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
เทศบาลตำบลวังชิ้นรับการตรวจประเมิน \"จังหวัดสะอาด\"  
 

เมื่อวันที่  6  สิงหาคม  2561  เวลา  09.00 น. เทศบาลตำบลวังชิ้นรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการ ตามแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยในชุมชน \"จังหวัดสะอาด\" ประจำปี 2561 โดยมุ่งเน้นกำหนดเป้าหมาย ในหัวข้อ คือ
1. ขยะมูลฝอยชุมชน ร้อยละ 30 ถูกนำไปใช้ประโยชน์
2. ครัวเรือน ร้อยละ 50 เข้าร่วมเครือข่าย อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
3. หมู่บ้าน/ชุมชน ร้อยละ 100 มีจุดรวบรวมขยะอันตราย
4. สาวสาธารณะสถานที่ท่องเที่ยว ร้อยละ 100 มีภาขนะรวบรวมขยะแบบถังแยกประเภท
5. ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ร้อยละ 40 ได้รับการกำจัดอย่างถูกต้อง
6. สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยถูกต้องตามหลักวิชาการ ได้รับการปรับปรุง แก้ไข หรือบำบัดฟื้นฟู
7. หมู่บ้าน/ชุมชน ในพื้นที่ ร้อยละ 100 สามารถเป็นต้นแบบในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
8. ครัวเรือนมีการจัดการขยะอินทรีย์หรือจัดการขยะเปียก ร้อยละ 80 ของครัวเรือน
ซึ่งตามหัวข้อกำหนดดังกล่าว พี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างให้ความร่วมมือในการมีส่วนร่วมการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของเทศบาลเป็นอย่างดี ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ส.ค. 2561 เวลา 09.29 น. โดย คุณ นเรศฤทธิ์ อาจทนงค์

ผู้เข้าชม 183 ท่าน

 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © สำนักงานเทศบาลตำบลวังชิ้น เลขที่ 1 หมู่ที่ 10 ตำบลวังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
โทรศัพท์ : 054-589116 โทรสาร : 054-589-258
จำนวนผู้เข้าชม 3,593,289 เริ่มนับ 20 พ.ค. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.