หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
นายสุพจน์ ยานะผูก นายกเทศมนตรีตำบลวังชิ้น กล่าวเปิ
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สัญจร (ครั้งที่ 4)  
 

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการวิจัย ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากระยวนการวิจัยและผลการวิจัย (สัญจร) ครั้งที่ 4   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการจัดการตนเอง ที่เหมาะกับพื้นที่ และขับเคลื่อนสู่นโยบายสาธารณะ  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลวังชิ้น และมีเครืออข่ายใกล้เคียงที่ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ร่วมเวที คือ 1.เทศบาลตำบลวังชิ้น จ.แพร่ 2.เทศบาลตำบลสูงเม่น จ.แพร่  3.องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเหล็กลอง จ.แพร่ และ 4.องค์การบริหารส่วนตำบลสันทะ จ.น่าน ในโครงการวิจัยหัวข้อ การบริหารจัดการขยะ , การดูและสุขภาพผู้สูงอายุ และ เกษตรและอาหารปลอดภัย

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ส.ค. 2561 เวลา 09.15 น. โดย คุณ นเรศฤทธิ์ อาจทนงค์

ผู้เข้าชม 230 ท่าน

 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © สำนักงานเทศบาลตำบลวังชิ้น เลขที่ 1 หมู่ที่ 10 ตำบลวังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
โทรศัพท์ : 054-589116 โทรสาร : 054-589-258
จำนวนผู้เข้าชม 3,593,472 เริ่มนับ 20 พ.ค. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.