หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
บันทึกข้อตกลงร่วมกัน
 
บึนทึกข้อตกลง (MOU) ห้างร้าน บริษัท ตลาดสด เป็นร้านปลอดโฟม  
 

เมื่อวันที่  31  พฤษภาคม  2562  เวลา  14.00 น. เทศบาลตำบลวังชิ้น จัดประชุมผู้ประกอบการบริษัท  ห้างร้าน  ผู้ประกอบการตลาดสด  คลาดนัด  ร้านค้า  และร้านอาหาร เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลตำบลวังชิ้น ภายใต้แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน \"จังหวัดสะอาด\" และทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันเพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่จะร่วมมือส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนา  ให้เกิดการขับเคลื่อนการจัดการขยะแล้วขยายผลสู่ประชาชน ดดยดารคัดแยกและกำจัดขยะตั้งแต่ต้นทาง หรือแหล่งกำเนิดมูลฝอยตั้งแต่ระดับครัวเรือน  สถานศึกษา  สถานประกอบการ  สถานที่ราชการ  ศาสนสถาน  สถานบริการต่างๆ โดยมีหัวข้อตกลงร่วมกัน ดังนี้
1. เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยให้เป็นไปตามนโนบายของรัฐบาล ตามแผรแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559-2564
2. เพื่อขับเคลื่อนสนับสนุนการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง โดยใช้หลัก 3Rs
3. ส่งเสริมการใช้ทรัยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า มุ่งเน้นการลดถุงพลาสติก  เลิกใช้ภาชนะโฟม
4. ส่งเสริมการ  ลด  ละ  เลิก การใช้ถุงพลาสติก สนับสนุนการใช้ถุงผ้าและตะกร้าแทน
5. บริหารจัดการขยะโดยการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
6. ช่วยเป็นสื่อในการประชาัสมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางต่างๆ

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 มิ.ย. 2562 เวลา 10.39 น. โดย คุณ นเรศฤทธิ์ อาจทนงค์

ผู้เข้าชม 100 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © สำนักงานเทศบาลตำบลวังชิ้น เลขที่ 1 หมู่ที่ 10 ตำบลวังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
โทรศัพท์ : 054-589116 โทรสาร : 054-589-258
จำนวนผู้เข้าชม 3,593,323 เริ่มนับ 20 พ.ค. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.