หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลตำบลวังชิ้น เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลวังชิ้น [ 17 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลวังชิ้น (จากระบบ eplannacc) [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
ส่วนที่ 2 แผนป้องกันการทุจริต [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
ส่วนที่ 1 บทนำ [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศแผนป้องกันการทุจริต [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
  (1)